Stockholms Specialisttandvård är sedan starten 2008 en remissinstans och samarbetar med ett 100-tal tandläkare och tandhygienister.

Vi strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ vård med korta väntetider.

Du får information efter att patienten varit hos oss på undersökning om vilken behandling som planeras och vilken del av detta som Du eventuellt vill utföra själv.

Efter slutförd specialistbehandling skickas remissvar till dig som ordinarie tandläkare.

Vill du som tandläkare eller tandhygienist remittera en patient till oss?

Hör av dig till oss på telefon 08-650 00 41 eller via e-post till info@specialisttandvard.com.

Du kan även skicka en remiss per post till: Stockholms Specialisttandvård AB, Parmmätargatan 9, 112 24 Stockholm.

Saknar Du en tandhygienist?

Självklart Välkomnar våra tandhygienister patienter som är i behov av parodontala infektionskontroller och stödbehandlingar, både med och utan remiss.