Stockholms Specialisttandvård bedriver kursverksamhet och fungerar som konsulter inom ämnesområdet till allmäntandläkare och specialister. Vi bedriver kursverksamhet nationellt och internationellt.

Vid flertalet tillfällen har vi anlitats av företag som filmat behandlingar för undervisning och marknadsföring.

Dessutom har Dejan Tomic varit föreläsare för tandläkarstudenter på sista termin på tandläkarhögskolan i Huddinge inom ämnesområdet regenerativ tandlossningsbehandling och mjukvävnadsplastik.