Sedan 2008 är vi en remissinstans och samarbetar med ett 100-tal tandläkare och tandhygienister

Stockholms Specialisttandvård
Parmmätargatan 9
112 24 Stockholm

Tunnelbana: Blå linjen, stationen Rådhuset
Buss: 3 eller 50, hållplats Kungsholmens kyrka