Parodontit / Tandlossning

Drygt 10% av befolkningen lider av grav tandlossningssjukdom som kräver specialisthjälp. Tandlossning är en inflammatorisk sjukdom som drabbar tandens fäste. Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet är genetik, sjukdomar (t ex diabetes), rökning och munhygien.

 

Tandlossning kan i de flesta fall behandlas med bra resultat och du som patient kan behålla dina egna tänder. Sedan starten har vår behandlingsstrategi varit att arbeta med benersättningsmaterial för att återskapa förlorad vävnad (regeneration).

Före

Efter

Implantat

Implantatet är en skruv gjord i titan och/eller zirkonium. Zirkonium är ett metallfritt implantat. Denna växer fast i käken. På skruven förankras senare tandkronan eller tuggytan. I de flesta fall är implantat en bra behandling för att ersätta förlorade tänder.

 

Hos vissa individer är prognosen sämre, rökare eller de med tidigare tandlossningshistoria. Om infektion föreligger i käkarna måste den behandlas innan implantat kan inopereras

Före

Efter

Mjukvävnadsplastik

På senare tid har vi märkt av en större efterfråga inom mjukvävnadskorrigeringar som blottade rotytor. Med ett kirurgisk ingrepp återplaceras tandköttet till sin ursprungliga plats. De kirurgiska metoderna har utvecklats med säkrare behandlingsresultat och bra framtida prognos.

Före

Efter

Tandhygienist-Behandling

I nästan samtliga behandlingar träffar våra patienter en tandhygienist. För att få bästa tänkbara resultat lägger vi stor vikt vid en optimal munhygien före och under behandling. Vid sjukdomen tandlossning är det viktigt att ändra på dåliga vanor. Tandhygienisten är ett stort stöd under hela din behandling hos oss. Tandhygienisterna på Stockholms Specialisttandvård är vana att behandla patienter med mycket grav tandlossning.

 

Efter aktiv sjukdomsbehandling som tandlossning eller där implantat erhållits är det viktigt att kontinuerligt träffa en tandhygienist för att bibehålla friska tänder och tandkött. Våra tandhygienister utbildar sig kontinuerligt för att möta de krav som specialisttandvården kräver.

Före

Efter